ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

СЪБИТИЯТА В НДК СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ ДОСТЪП СЪС ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ И 100% КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛИТЕ

19 Nov, 2021

Във връзка с отправени запитвания към нас относно запълняемостта на залата внасяме следните уточнения:

Всички събития в НДК, вкл. Киномания се провеждат с достъп до залите със задължителен зелен сертификат и при 100% капацитет при продажбата на местата.

Това е възможност, която ни се дава съгласно Заповед  № РД-01-890 от 03.11.2021 г на Министерство на здравеопазването. Според т. 32 от заповедта въведената мярка за преустановяване на посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се отменя напълно при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Всички събития в НДК, вкл. фестивалът Киномания, се провеждат при строго спазване на горепосочените мерки. Нещо повече – проверката на зелените сертификати се извършва с устройства, потвърждаващи или отхвърлящи тяхната валидност. Като допълнителна мярка още на входа се измерва и температурата на всеки гост в залата. Вътре в нея носенето на маски през цялото време е задължително, като това се напомня на публиката с постоянни звукови съобщения. Не на последно място, отбелязваме и широките столове и достатъчното място между редовете в зала 1, което осигурява и необходимата дистанция.

Напомняме ви, че за всички зрители, които не са ваксинирани, сме осигурили постоянен лабораторен пункт, който работи ежедневно в Билетния център на НДК от 16.00 ч. Там при закупен билет може да си направите тест и да влезете на събитието.

Екипът на НДК силно приветства възможността да се организират културни и конгресно – конферентни прояви при 100 % капацитет на залата и с достъп чрез зелен сертификат, което е крачка към връщане на нормалността.

Изказваме искрена благодарност на всички наши зрители, които отговорно и дисциплинирано спазват гореописаните мерки. Това ни позволява да провеждаме разнообразни събития, да се срещаме с любими наши и чуждестранни артисти и да съпреживяваме заедно уникалната емоция от неповторимите ни срещи!