Национален център за книгатаНационален център за книгата е създаден в „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД на 25 февруари 2015 г. Националният център за книгата и Литературен клуб „Перото” представляват част от отдел „Маркетинг, реклама и продуцентска дейност“ на Национален дворец на културата. Литературен клуб „Перото” е открит на 16 септември 2015 г. Книжарница „Перото” е отворена на 16 декември 2018 г.

Дейност
Националният център за книгата в Националния дворец на културата допринася за публикацията, разпространието, превода и популяризацията на българската литература – в страната и чужбина. Националният център за книгата работи, за да подкрепя българската литература в национален и международен план, да създава условия за нейното участие и видимост в глобалното литературно поле и да утвърждава имиджа на Националния дворец на културата като активен съвременен културен център – инициатор, поддръжник и продуцент на дейност в сферата на литературата.

Програми
Основните програми на Националния център за книгата в Националния дворец на културата включват две програми за спонсорство: Програма „Българска книга”, отворена за български издатели, и Програма „Преводи”, създадена за чуждестранни издатели. Националният център за книгата в Националния дворец на културата е учредител също така ежегодните Литературни награди „Перото”, които носят името на литературното пространство в двореца, където се провежда церемонията по награждаване. Националният център за книгата в Националният дворец на културата също така всяка година съставя и отпечатва англоезичните каталози с характер на антологии Детски книги от България” и Съвременна българска проза”.

Партньори
Националният център за книгата в Националния дворец на културата работи в тясно сътрудничество с Министерство на културата на Република България, Национален фонд „Култура”, Асоциация „Българска книга”, VIVACOM, както и други правителствени, неправителствени и частни организации.

Контакти
При официални запитвания, моля, изпратете писмо до г-н Ангел Митев, изпълнителен директор на НДК, по ел. поща на: office@ndk.bg

*Светлозар Желев – ръководител на сектор Национален център за книгата, НДК
ел. поща: szhelev@ndk.bg 
*Национален център за книгата, НДК
ел. поща: nbc@ndk.bg

Посетете Национален център за книгата, НДК, във Фейсбук тук.