Планове на залиЗа да разгледате галерия и описание на залите, можете да посетите ЗАЛИ НА НДК.

А за ваше улеснение, при планирането на събития в НДК, можете да свалите разграфени скици на залите и площите за изложения в PDF или DWG файлове, както и подходящите за тези зали конфигурации.

Площи за изложения на всички етажи: NDK Expo Level Maps.pdf или NDK Expo Levels.dwg

Планове и конфигурации на залите:

Зала 3
 Hall 3 Grid.pdf или Hall 3.dwg или Hall 3 Configur.pdf

Зала 3.1
 
Hall 3.1 Grid.pdf или Hall 3.1.dwg или Hall 3.1 Configur.pdf

Зала 3.2 
Hall 3.2 Grid.pdf или Hall 3.2.dwg или Hall 3.2 Configur.pdf

Зала 3.4 
Hall 3.4 Grid.pdf и Hall 3.4.dwg или Hall 3.4 Configur.pdf

Зала 3, комбинирана със зали 3.1/3.2/3.4 и 10: 3 Hall Combined.pdf или 3 Hall Combined.dwg 

Зала 6 Hall 6 Grid.pdf или Hall 6.dwg или Hall 6 Configur.pdf

Зала 7 
Hall 7 Grid.pdf или Hall 7.dwg или Hall 7 Configur.pdf

Зала 8 Hall 8 Configur.pdf

Зала 9 Hall 9 Configur.pdf

Зала 10
 Hall 10.pdf или Hall 10.dwg

Фоайета на зала 2 Азарян NDK Level -1 Azaryan.pdf и NDK Level -2 Azaryan.pdf