Съвет на директоритеАНДРИЯНА ПЕТКОВА
Изпълнителен директор
atatarova@ndk.bg 

Андрияна Петкова е завършила факултета по „Управление и администрация” към Университета по национално и световно стопанство със специалност „Маркетинг и мениджмънт”. В продължение на 14 години е издател на собствено списание за дизайн. Заедно с това организира над 30 самостоятелни изложби на съвременно българско изкуство из цял свят, а по същото време инициира и наградите „Славяна” за цялостно творчество в живописта под егидата на президента на Република България.
В продължение на 12 години се развива професионално в сферата на бизнеса. А през 2020 г. създава първата стрийминг платформа за сценични изкуства - 7Arts.bg, в която българската публика има достъп до любимите си театрални, оперни, кино, фолклорни и балетни заглавия. Заедно с новоизбрания Съвет на директорите ще работят активно за развитието на НДК и обновяването на стратегията за превръщането му в средище за културни, социални и образователни дейности чрез осигуряване на широк достъп.


ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВА
Председател на Съвета на директорите
iveselinova@ndk.bg

НИНА НАЙДЕНОВА
Член на Съвета на директорите
nnaydenova@ndk.bg

ДЕСИСЛАВ ДАНОВ
Член на Съвета на директорите

ddanov@ndk.bg

НАДЯ МИРОНОВА
Член на Съвета на директорите
nmironova@ndk.bg