ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

Общото събрание на сдружение "Българско конгресно бюро - БКБ"

13 Jan, 2023

Вчера в Литературен клуб "Перото" в НДК се проведе заседание на Общото събрание на сдружение "Българско конгресно бюро - БКБ", чийто председател е г-жа Пени Раева - изпълнителен директор на Националния дворец на културата - Конгресен център София, ЕАД, а заместник-председател г-н Ивайло Иванов - управител на Inter Expo Center - Интер Експо Център.

По време на заседанието беше направен кратък отчет на свършеното през изминалата година и бе приет бюджет за текущата. Обсъдени бяха и конкретни планирани дейности, които предстоят, като участия в международни изложения, стратегически партньорства и други, популяризиращи и утвърждаващи България като устойчива дестинация за провеждане на международни събития.

Понастоящем Бюрото има 45 члена, разделени в четири категории - конгресни и изложбени центрове, хотели, организатори на събития и доставчици на специализирани услуги.