ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

Общо събрание на "Българско конгресно бюро - БКБ" в НДК

12 Apr, 2022

В Литературен клуб "Перото" се проведе заседание на Общото събрание на сдружение "Българско конгресно бюро - БКБ" / Bulgarian Convention Bureau. На него за председател на организацията бе избрана г-жа Пени Раева /Penny Raeva - изпълнителен директор на Националния дворец на културата - Конгресен център София, ЕАД, а за заместник-председател г-н Ивайло Иванов - управител на Интер Експо Център.

По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с актуализиране на устава на дружеството, бюджет за настоящата година и приемането на харта, обединяваща всички практически дейности на бюрото.
Разискани бяха и теми, свързани с бъдещо взаимодействие със Столичната община и Министерството на туризма.