ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НДК

10 Aug, 2021

Време за нови хоризонти, време за промяна.

След почти четири години и половина Съветът на директорите на НДК взе решение да депозира своите молби за освобождаване до министъра на културата.

Благодарим на всички колеги и на целия екип на НДК, които ни подкрепяха и видяха добрите ни намерения и свършеното в полза на НДК в тежки времена и кризисни ситуации.

Благодарим и на тези, които през годините изхабиха кофа с мастило! Еднакво мотивиращо е. Едното ти дава криле, другото те надъхва да покажеш, че доброто има място в НДК. Най-важното е, че поставихме нова управленска култура, в която няма корупция, няма мои и твои, водени единствено и само от интересите, просперитета и репутацията на НДК като най-големия конгресен и културен център в България, в който са проведени най-значимите конгресни и културни  събития в новата ни история.

Със сигурност има и несвършено! Но за себе си знаем, че сме правили всичко, което е било по силите и възможностите ни в турболентни времена.

Благодарим на екипа на Министерството на културата и искрено пожелаваме успех на следващия управленски екип, който да направи онези задълбочени реформи и преструктуриране, които са належащи, за да може НДК да оцелее и да тръгне по пътя на просперитета и съвременните стандарти в управлението на съвременните конгресни и културни центрове.

Борислав Велков – председател на Съвета на директорите
Ангел Митев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Красимир Петков – член на Съвета на директорите