ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Национален форум "Библиотеките днес: умения за 21 век"

10:00ч. 24.11.2020 Литературен клуб "Перото"

Националният форум „Библиотеките днес” през  2020 г. ще премине под надслов „Библиотеките: Умения за 21 век”.
Обществените библиотеки играят все по-важна роля в информационната епоха и са ключови за равния достъп до информация и електронни услуги, култура и образование и учене през целия живот за всички граждани.

Поради променените условия на работа, свързани с COVID пандемията, тази година Форумът да протече като смесено събитие с до 20 души на място в национален литературен клуб „Перото” и онлайн видео излъчване към мрежата от над 1000 библиотеки в страната чрез YouTube и Face book каналите на фондацията.

По време на Форума ще бъде представен докладът на ЕБЛИДА за това как библиотеките в Европа се справят с COVID предизвикателството, какви мерки са предприети в нашата страна на национално и местно ниво, свързани със сигурността на служителите и потребители, така че минимално да пострада осигуряването на свободен и равен достъп до информация, знание и култура за гражданите.

Темата за предлагането на електрони и аудио книги не само за покупка, но и за заемане чрез библиотеките става все по-актуална, а по време на карантината ясно пролича, че предлагането на тези услуги изостават значително в нашата страна. Тези въпроси са коментирани под различни форми през годините. По време на форума ще се стартира  процеса на дискусия по темата, ще се изслушват мнения от различните заинтересовани страни, ще се споделят и различни решения от Европа и Северна Америка.

Други  теми, които ще бъдат засегнати са свързани с дигитализацията, достъпът до е-ресурси, е-обучение за библиотекари и граждани, в контекста на новите умения, необходими на всеки за работа през 21. век.