ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Дневниците на Адам и Ева

19:30ч. 30.09.2022 Нов Театър - НДК

ДНЕВНИЦИТЕ НА АДАМ И ЕВА
Павел Емилов, Елица Костова, Теодора Цанова Продукция Фондация "Ведна" с подкрепата на НФ „Култура”
 

Темата за конфликтите между Мъжа и Жената и тяхната изкона взаимосвързаност вълнува творците от хилядолетия, но в днешния ден е особено актуална заради все по-неясните граници и размиването на ролите на днешните АДАМ и ЕВА.  
Подборът от теми и въпроси, с които се занимава екипът е мотивиран от постоянно променяща се среда и реалност, в която живеем и  от която сме незаменима част. Ще създадем   мултижанров спектакъл, в който ще бъдат преплетени елементи от изкуствата на театър на движението, театър на сенките, импровизационния театър, социална сатира  и др., където ще развием колоритните отношенията на  М ъжа и  Ж ената. Ще изградим персонажите чрез психологически анализ на характерите им  и  с помощта на импровизацията и пластиката ще проследим конфликта породен от различията на  двата  пола ,  за да видим развитието и  приспособяването им един към друг.    
Ще се фокусираме върху това да отведем зрителите в света, който сътворяават Адам и Ева и същевременно ще опитаме да се докоснем до техния.