ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Български лекарски съюз – Отчетно-изборен събор

10:00ч. 18.09.2021 Зали 1 и 4, полует. Изток