Общи условия БилетиОбщи условия за ползване на софтуерната платформа Електронен билетен център

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

1. ПРИЛОЖИМОСТ

Настоящите Общи условия („ОУ“) уреждат отношенията между „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, гр. София, седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, пл. „България“ №1, Булстат: BG201570119
(„maniakino.com“) и Потребителите на платформата Електронен билетен център, които я използват за резервация и закупуване на билети.

2. РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ

Използваните думи и изрази в тези ОУ ще имат следното значение:
„Платформата“ означава софтуерната система от модули за електронна регистрация, резервация на билети от потребители, под марката Електронен билетен център, която дава възможност на потребителя да търси, селектира, резервира билети за различни събития, организирани от НДК и трети лица.
„Продавач“ означава „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, в качеството си на търговец;
„Потребител“ или „Вие“ е всяко физическо лице, което използва Платформата и/или настоящата уеб страница.
„Организатор“ означава лице, което осъществява подготовката и организацията на различни събития с обществено и културно значение – концерти, театрални постановки, спортни и други публични прояви в собствен или друг обект (зала, стадион, театър).
Договор, общи условия – означават всички условия, които потребителят приема и с които се съгласява при ползването на сайта http://maniakino.com. Настоящият договор представлява споразумение между потребителите на Платформата и интернет сайта http://maniakino.com и „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, притежаващ и управляващ http://maniakino.com.

Чрез Резервирането на билет притежателят му се съгласява с ОУ, инструкциите на Организатора и търговските условия за ползване на мрежата/ платформата ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР .

3. ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. Поръчка. Регистрация – Регистрацията ще ви позволява да резервирате и запазвате билети за събития на НДК.
– Въведете кода от картинката указана в дясно;
– Въведете вашата е-поща, желаният от вас псевдоним, желана парола, две имена и телефон за контакт;
– Кликнете върху линка РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ;
– При успешна регистрация, ще получите активационно писмо на предоставения e-mail адрес.
– След получаване на потвърждение по електронна поща, следва да кликнете върху линка, за да активирате вашия акаунт;
– След успешна регистрация, на екрана следва да се появи страница „ВХОД”, където въвеждате електронния адрес, с който сте регистрирани и парола.
Честито, вече сте регистрирани и с активен акаунт в Платформата.

3.2. Резервиране на билети:
– Вие можете да видите предстоящите събития в левия панел „СЪБИТИЯ/ НОВА ЗАЯВКА”. След това отивате на панел „СЪБИТИЕ” и избирате желаното от вас събитие. Платформата позволява и търсене на събитие, в случай, че не знаете конкретна дата като изберете от панел „Избери преди” или „Избери след”;
– Избирате съответната дата и начален час. В следващата стъпка ще видите една от няколко вида залата за събитието;
– Ако събитието е с номерирани седящи места (зала), ще видите схема на залата, на която с бяло квадратче са отбелязани свободните места, върху които може да маркирате чрез кликване. Маркирайте избраното от вас място, като кликнете в квадратчето, където ще се появи отбелязване със символ. Сега вече местата ви са подготвени за резервиране.

– За да видите схемите на съответната зала се изисква да имате инсталиран Adobe Flash. При тези зали квадратчето на свободните места е рамкирано с различен цвят според ценовата категория. Ако прекарате курсора през мястото, ще излезе описание на мястото. Маркирайте избраните места, като кликнете в квадратчето, където ще се появи отбелязване със символ. След получаване на съобщението „ПРОДЪЛЖИ”, означава, че заявката е изпратена успешно, ще бъдете препратени на страницата за обслужване. На нея ще можете да разговаряте с касиер и да приключите заявката.
– Ако събитието не е с номерирани седящи места или ако се предлагат места за правостоящи, трябва да въведете само броя на билетите, които желаете да закупите.
– Платформата дава възможност за „ЧАТ“ със служител от „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, може да Ви дава информация онлайн, във връзка с възникнали въпроси от Ваша страна.
– Във всички гореописани случаи кликнете върху бутона „Резервирай“, за да потвърдите избора си.
– След това, автоматично идва на пощата подготвени за резервация с обща цена, плащане в брой и информация до кога е валидна резервацията за получаване на билетите от местата за продажба в касите на Билетен център – НДК. Имайте предвид, че Вие все още не сте направили реална резервация – местата са запазени само временно за срок от 3 (три) дни.
– Можете да изберете една измежду следните възможности за получаване на резервираните билети, чрез получаване лично от билетен център или чрез пощенска услуга.
– Трябва да знаете, че по Интернет можете да резервирате не повече от 8 (осем) броя билети, предварително заложен от Организатора на събитието.
– След успешно приключване на горните операции ще видите номера на резервацията – едва на този етап билетите ви са резервирани.
– Вие ще получите имейл с потвърждение на резервацията си заедно с номера на резервацията и датата, която е валидна до 3 /три/ дни. Вие можете да вземете билетите си на касите на билетен център.
Резервираните билети можете да заплати, съгласно условията по т. 4 „Плащания”.

3.3. Отмяна на резервация – ако сте резервирали билети на сайта ndk.bg, но още не сте ги платили имате възможност до 3 (три) да ги закупите в противен случай резервацията Ви отпада автоматично.

3.4. Плащане – единствено на касите на Билетен център – НДК, като задължително следва да имате предвид, че следва да се предостави КОДЪТ за извършена резервация, който Ви е изпратен по електронна поща:
– В брой на касите на билетен център;
– Чрез пост терминал на касите на билетен център.
Само този код Ви гарантира, че сте резервирали билети и ще Ви даде възможност да ги закупите.
Своевременно ще бъдете информирани чрез сайта www.ndk.bg за промени, свързани с конкретни събития, които са предоставени от Организатора.

3.5. Потребителят е длъжен:
– Да заплати посочената цена за поръчаните билети;
– Потребителят няма право да извършва плащанията с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, както и всякакви други действия, с които въвежда НДК в заблуждение, че е заплатил резервираните от него билети. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки;
– Да въведе точно и пълно изискваните лични данни. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име като носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет страницата и/или Платформата.
– Да пази и съхранява номера на резервацията, получен по електронна поща и незабавно да уведоми Билетния център – НДК за събитие, че трето лице е получило нерегламентиран достъп до номера.
„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД предупреждава, че при ползването на Интернет страницата и/или Платформата рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен номер.


4. ПРОДАВАЧЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

– Забавена доставка на поръчани билети по вина на пощенската или куриерската служба;
– Повредени пратки по вина на пощенската или куриерската служба;
– Отмяна на събитие от организатора. В този случай възможностите за връщане на суми се публикуват на сайта http://maniakino.com;
– В случай, че закупен билет от Потребител не може да бъде използван поради промяна/отмяна на дадено събитие, Потребителят може да получи заплатената сума единствено от Организатора съобразно специфичните условия, при които това е възможно, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД в качеството си на търговец, действащ от името и за сметка на Организатора не носи отговорност относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя;
– В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена на Потребител, „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД може да извърши това възстановяване от името и за сметка на Организатора, само след като съответната сума е предоставена от Организатора за тази цел. Редът и начинът за изплащане на сумите се оповестяват на сайта на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД или по друг за това подходящ начин;
– Всички такси и данъци, начислени на Потребителя за използване на Платформата, върху извършените разплащания за закупени билети, както и изплатеното възнаграждение за съответната услуга не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато невъзможността да се използва билета се дължи изцяло на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД;
– Закупен билет не е възможно да бъде върнат, както и не е възможно да бъде заменен. Препродажбата на билети извън оторизираните за това обекти е забранена и незаконна. Билетът е валиден само с касова бележка, затова изисквайте такава. След напускане на помещенията на събитието, билетът е невалиден. Промяната, фалшификацията или копирането на билета е престъпление;

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

– Потребителят се съгласява да предостави лични данни във връзка с извършване на услугите. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на Платформата собственост на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД;
– Потребителят се съгласява „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД да предоставя личните му данни на Организатора, който организира съответното събитие, за което Потребителят си е закупил билет;
– При използване на Платформата, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация, съответно продажба на билет. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, телефон за връзка. Използвайки Платформата/ уеб-страницата на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/ лицата, от името на които извършва резервиране или закупуване на билети;
– Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват за целите на качествено и коректно обслужване на Потребителите. Без личните данни на Потребителите Платформата, резервационната система и системата за разплащане няма да може да се използва за извършване на продажба на билети;
– „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителите за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя заявка за билети. „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
– „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД е нормативно задължен да предостави данните на съответните държавни органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред. „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил или е спомогнал да бъдат оповестени публично личните му данни от трети лица.
– „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД има право да информира Потребителите на Платформата за всички нови услуги, предлагани събития, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение.

6. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

– Всички права на интелектуалната собственост върху Платформата, правото на ползване, софтуерни продукти, документи и други материали съдържащи се на тази уеб страница са на НДК. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта www.ndk.bg.
– Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или Платформата на Продавача.

7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

– Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от правото на Република България. Всички спорове ще бъдат отнесени за разглеждане от Софийски градски съд.
Общи условия: Билетите за това събитие се продават от Билетен център - НДК. Билетите не са данъчен документ, затова изисквайте касова бележка. В случай на повреда, унищожаване, загуба или кражба, билетите не подлежат на компенсация или на замяна с нови. Забранено е в района на събитията да се внасят лесно запалими продукти, стъклени бутилки, консервни кутии, отровни или наркотични вещества, хладно и огнестрелно оръжие, както и други опасни предмети. Забранено е да се внасят звукозаписни устройства, фото- и видео камери, прожектори и лазерни точкови фенерчета. Всеки направен аудио или видеозапис е противозаконен и ще бъде преследван по съдебен път. На събитието няма да се допускат лица под въздействието на наркотици или алкохол. На събитията няма да се допускат лица, които не могат да представят документ, идентифициращ самоличността им. Организаторите си запазват правото за промяна на датата, часа и мястото на концерта, а също така и на промяна на някои от участниците във фестивали, включително и хедлайнери - в такъв случай билетите могат да бъдат върнати срещу платената цена. Собственикът на билетите дава своето съгласие за това, че снимки, филми, аудио/видео записи и други с него могат да бъдат използвани при реклама или представяне на събитието, без финансова или друга компенсация.