ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

МАРШРУТИ ЗА ДОСТЪП НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО ЗАЛИТЕ И ПРОСТРАНСТВАТА В НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

27 Sep, 2018

зала 1 – Достъпът до зала 1 се осъществява през Централен вход. Използват се асансьори 11, 12, 1 или 2 /разположени в дясно и ляво от входа/, за да се стигне до ет. 2, от където се влиза на ниво „Партер“ в зала 1. В лявата и дясната страна на залата подът е наклонен за лесно придвижване на количка. До първи и втори балкон на зала 1 лесно се стига с асансьори  3, 4, 8, 9, 11 и 12. 

зала 2 /Театър Азарян/ –  Достъпът до зала 2 /Театър Азарян/ се осъществява през вход А4. Използват се асансьори 11 или 12 /разположени в ляво от входа/, за да стигне до ниво -1 , където е разположен театърът. Пространството разполага със собствена електрическа рампа, която води от горното фоайе на театъра, до долното, което е непосредствено пред входа на залата. В лявата и дясната страна на залата подът е наклонен за лесно придвижване на количка.

зала 3 – Достъпът до зала 3 се осъществява през вход А4, след което се използват асансьори 11, 12, 1 или 2 /разположени в ляво от входа/, за да се стигне на ет. 7, където е разположена залата.

зала 4 –  Достъпът до зала 4 се осъществява през вход А4. След влизането в сградата се завива на ляво. Залата е разположена на ниво „Партер“ и придвижването до нея се извършва по обособените за целта рампи за хора в неравностойно положение.

зала 6 – Достъпът до зала 6 се осъществява през вход А4. След влизането в сградата се завива на дясно. Залата е разположена на ниво „Партер“ и придвижването до нея се извършва по обособените за целта рампи за хора в неравностойно положение.

зала 7 – Достъпът до зала 7 се осъществява през вход А4, след което се използват асансьори 1, 2, 3 или 4, за да се стигне до ет. 5, където е разположена залата. Свободното придвижването до другите две зали разположени на етажа, е възможно за хора в неравностойно положение. 

зала 8 – Достъпът до зала 8 се осъществява през вход А4, след което се използват асансьори 8, 9, 11 или 12, за да се стигне до ет. 5, където е разположена залата. Свободното придвижването до другите две зали разположени на етажа, е възможно за хора в неравностойно положение. 

зала 9 –Достъпът до зала 9 се осъществява през вход А4, след което се използват асансьори 1, 2, 11 или 12, за да се стигне до ет. 5, където е разположена залата. Свободното придвижването до другите две зали разположени на етажа, е възможно за хора в неравностойно положение. 

зала 10 – Достъпът до зала 10 се осъществява през вход А4. Движението продължава по вътрешността на сградата и обособените за целта рампи за хора в неравностойно положение, за да се стигне до асансьори 8 и 9, които отвеждат посетителя до ет. 8, където е разположена залата.

зала 11 /кино „Люмиер Лидл“/ – Зала 11 е разположена в сградата на т.нар. Малко НДК и разполага със самостоятелен вход. Местата в салона за хора в неравностойно положение са разположени в дясно от входа на киното, като се минава по специално обособена рампа.

Клуб 1 – Достъпът до Клуб 1 се осъществява през вход А4. След влизането в сградата се завива наляво. Залата е разположена на ниво „Партер“, в непосредствена близост до вход А4 и не се налага използването на рампи.

Литературен клуб „Перото“ – Достъпът до Литературен клуб „Перото“ се осъществява през вход А4. След влизането в сградата се завива наляво по продължение вътрешността на сградата. Културното пространство е разположено на ниво „Партер“ и придвижването се извършва по обособените за целта рампи за хора в неравностойно положение.

ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс – Достъпът до ДНК се осъществява през вход А4. Използва се асансьор 12 /разположени в ляво от входа/, за да се стигне до ниво -1 , където е разположено културното пространство.

Билетен център – НДК – Достъпът до Билетен център се осъществява през вход А4. След влизането в сградата се завива наляво. Билетен център е разположена на ниво „Партер“ и придвижването до него се извършва по обособените за целта рампи за хора в неравностойно положение.

Нов театър – НДК – Достъпът до Нов театър се осъществява през вход А4. Използват се асансьори 11 или 12 /разположени в ляво от входа/, за да се стигне до ниво -1 , където е разположено културното пространство. Маршрутът отвежда във фоайето на театъра.
 
* Най-лесният достъп до НДК е през рампата на денонощния вход А4  /откъм бул. „Витоша“/, от където охраната ще ви упъти за най-близкия и лесен начин за придвижване до всяка точка в НДК. Достъпни за хора в неравностойно положение са и вход Б2 /откъм „Моста на влюбените“/, както и Централен вход – за събития в зала 1 и изложения.

* НДК разполага със санитарни възли, оборудвани за хора в неравностойно положение. След ремонта на НДК за Европредседателството всички рампи и съоръжения са с нужните наклони, размери и отговарят на всички европейски изисквания.

* Национален дворец на културата е сертифициран от Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ и е обявен за една от най-достъпните обществени сгради в Българи.