Перото

Меню

Перото

Organize Events

Good for

  • Срещи
  • Семинари, обучения
  1. Система и пулт за озвучаване
  2. Система и пулт за мултимедия
  3. Сцена
  4. Сценично осветление
  5. Бар

Перото