Оперативно управлениеПени Раева
Изпълнителен директор
office@ndk.bg


Марина Попова
Ръководител отдел

Сграден фонд
mpopova@ndk.bg 


Силвана Бончева
Ръководител отдел
Събития, конгресна, конферентна дейност и изложения
sstoyanova@ndk.bg


Александър Бабинов
Ръководител отдел

Логистика и реализация
ababinov@ndk.bg


Лъчезар Милушев
Ръководител отдел
Охрана, сигурност и комуникационни системи
lmilushev@ndk.bg

 
Стоянка Димитрова
Ръководител сектор
Билетно-информационен център
sdimitrova@ndk.bg


Дора Арабаджийска 
Ръководител сектор

Театър Азарян
darabadjiiska@ndk.bg  


Мирослава Тодорова
Ръководител сектор

ДНК
mtodorova@ndk.bg 


Светлозар Желев
Ръководител сектор

Национален център за книгата - НЦК
szhelev@ndk.bg


Маргарита Бойчева
Ръководител отдел

Връзки с обществеността и корпоративни комуникации
mboycheva@ndk.bg


Теменуга Калканова
Ръководител отдел
Маркетинг, реклама и продуцентска дейност
nkalkanova@ndk.bg