Оперативно управлениеПени Раева
Изпълнителен директор
office@ndk.bg


Марина Попова
Ръководител отдел

Сграден фонд
mpopova@ndk.bg 


Силвана Бончева
Ръководител отдел
Събития, конгресна, конферентна дейност и изложения
sstoyanova@ndk.bg


Александър Бабинов
Ръководител отдел

Логистика и реализация
ababinov@ndk.bg


Стоянка Димитрова
Ръководител сектор
Билетно-информационен център
sdimitrova@ndk.bg


Сектор
Театър Азарян
office@ndk.bg   


Мирослава Тодорова
Ръководител сектор

ДНК
mtodorova@ndk.bg 


Светлозар Желев
Ръководител сектор

Национален център за книгата - НЦК
szhelev@ndk.bg


Вера Банчева
Отдел

Връзки с обществеността и корпоративни комуникации
vbancheva@ndk.bg 


Теменуга Калканова
Ръководител отдел
Маркетинг, реклама и продуцентска дейност
nkalkanova@ndk.bg