Имоти под наем

Филтър:

Търговско помещение

Ресторант

етаж 8 | централна сграда

0 лв. 560 кв.м + 320 кв.м тераса кв.м

Търговско помещение

КУХНЯ

етаж 7 | централна сграда

0 лв. 830 кв.м

Търговско помещение

ПОМЕЩЕНИЕ

етаж –1 | централна сграда

0 лв. 418 кв.м

Търговско помещение

КАФЕ-БАР

етаж –1 | централна сграда

0 лв. 101 кв.м

Търговско помещение

МУЗИКАЛЕН КЛУБ

етаж 0 | централна сграда

0 лв. 301 кв.м

Търговско помещение

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ

етаж –2 | централна сграда

0 лв. 112 кв.м

Търговско помещение

ПОМЕЩЕНИЕ

етаж 0 | административна сграда

0 лв. 363 кв.м

Офис

ОФИСИ

етажи 8, 13, 15 | административна сграда

0 лв. 15 – 120 кв.м

Търговско помещение

ЗАЛА СОФИЯ

-

0 лв. 580 кв.м