ДНК се намира на ниво -1 в Двореца. Достъпът до него минава през пасажа от западната сдтрана на площад България, пасажа на подлеза на метростанцията и през главното фоайе.