BACK to NEWS

ПОСЛАНИЦИ И ЗАСТЪПНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕ Е БЪЛГАРИЯ? ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ГЛОБАЛНО И ЛОКАЛНО“

20 Apr, 2021