BACK to NEWS

НДК ОТБЕЛЯЗВА 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРИКОР АЗАРЯН СЪС СПЕКТАКЪЛА „ИВА Е ОНЛАЙН“ И ОБНОВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

11 Mar, 2024