BACK to NEWS

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА – НДК ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА ДИГИТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕ Е БЪЛГАРИЯ? ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ГЛОБАЛНО И ЛОКАЛНО“

13 Apr, 2021