ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

„ЗА ПРЕВОДА - ПРАКТИЧНО” Е ТЕМАТА НА НОВАТА ДИСКУСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА

2 Feb, 2018

Поредната тематична дискусия, организирана  от Национален център за книгата – НДК, ще се състои на 10 февруари (събота) от 16:00 часа в Литературен клуб „Перото”.

Темата на дискусията е: „За превода – практично. Програми и практики за подкрепа на превода”.

В дебата ще участват Теодора Цанкова – ръководител на секция „Художествена литература и хуманитаристика” към Съюза на преводачите в България, Дария Карапеткова – доцент по теория и практика на превода в СУ „Св. Климент Охридски”, както и Яна Генова – директор на Фондация „Следваща страница”.

Модератор на разговора ще бъде Михаела Петрова – ръководител на „Национален център за книгата” – НДК.

Преводачите на художествена литература са най-големите посланици на духа, културата и историята на всяка държава. Ролята им е от изключително значение за взаимното опознаване на всички нации в обединена Европа, отбелязват от Национален център за книгата – НДК.

Националните литератури са най-прекият, лесен и удачен път за вникване в психиката на народите, които населяват единната в различията европейска общност. Тази потребност от взаимно опознаване е напълно осъзната от дейците на културата на всички държави-членки на ЕС и изведена до приоритетна за повечето страни, представители на т.нар. „малки езици” в общността. Първите и най-важни медиатори в този процес, безспорно, са преводачите. Тяхната апостолска мисия обаче е в тясна зависимост от програмите за превод и международните практики, които насърчават дейността им.

Затова и втората дискусия в годината, посветена на темата „Съвременната българска литература в контекста на европейската модерност”, ще постави фокус именно върху условията, в които работят преводачите, както и върху програмите, които подкрепят тяхната дейност.

Дискусията е част от програмата на НЦК – НДК, включена в културния календар в годината на Европейското председателство.