Съвет на директоритеВалентин Кръстев
Председател на Съвета на директорите

office@ndk.bg
02 916 6830

Мирослав Боршош

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
office@ndk.bg
02 916 6830

Людмил Веселинов, д-р

Член на Съвета на директорите
l.vesselinov@abv.bg 
02 916 6003