Съвет на директоритеБорислав Велков
Председател на Съвета на директорите

office@ndk.bg
02 916 6830

Мирослав Боршош

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
office@ndk.bg
02 916 6830

Лазаринка Стоичкова
Член на Съвета на директорите
office@ndk.bg
02 916 6003