ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

ЗА ПО-ГОЛЯМА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕВОДА НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА АПЕЛИРАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДИСКУСИЯ НА НЦК

12 Feb, 2018

За по-голяма подкрепа и трайна ангажираност от страна на държавата в политиките и програмите в областта на превода на българска литература се обявиха участниците в поредната тематична дискусия, организирана от Национален център за книгата – НДК, която се проведе в Литературен клуб „Перото”. Те се обединиха около мнението, че всички добри практики, разработвани от фондации, неправителствени организации, от ентусиазма на преподаватели и преводачи, не могат да постигнат устойчивост без целенасочена държавна политика за подкрепа на превода на българска художествена литература на други езици.

Темата на дебата бе: „За превода – практично. Програми и практики за подкрепа на превода”. В него участваха Теодора Цанкова – ръководител на секция „Художествена литература и хуманитаристика” към Съюза на преводачите в България, Дария Карапеткова – доцент по теория и практика на превода в СУ „Св. Климент Охридски”, както и Яна Генова – директор на Фондация „Следваща страница”.

Михаела Петрова – ръководител на „Национален център за книгата” – НДК, която бе и модератор на разговора в „Перото“, припомни в изказването си за апостолската мисия на преводачите на художествена литература, тъй като именно с нея се предава информация за културата, душевността, бита, спецификите и особеностите на различните народи и нации. Тази тяхна така значима мисия е още по-важна и когато става дума за популяризирането на литературата на малките езици в голямата европейска общност, подчерта Михаела Петрова.

Доц. Дария Карапеткова отбеляза, че за съжаление дълго време трудът на преводачите у нас не се ценеше, професията беше до известна степен маргинализирана и осигуряваше едни ниски доходи, но днес вече нещата не изглеждат така и нейните студенти, на които тя преподава теория и практика на превода в СУ „Св. Кл. Охридски”, имат една добра професионална реализация и перспектива за развитие.

„Програмите за подкрепа на превода трябва задължително да имат фокус върху младите хора, за тях е необходимо да има и специални програми, защото именно те най-много се нуждаят от финансова помощ, от насърчаване“, посочи Теодора Цанкова от Съюза на преводачите.

За по-голяма и действена институционална подкрепа по отношение на програмите за превод на български произведения се обяви и Яна Генова – директор на Фондация „Следваща страница”. Тя препоръча да проучим опита в тази сфера и на страна като Полша, която е направила и продължава да прави много за популяризирането в цяла Европа на своите съвременни писатели. Яна Генова разказа и за дейността на основаната от нея Къща за литература и преводи в София и за нейната резидентска програма, която се осъществява съвместно със Столична община.

Участниците в дискусията бяха единодушни, че дейността на фондация „Елизабет Костова“, която вече седма година обявява конкурс за писатели и преводачи на съвременна българска литература, е един от най-радващите, положителни примери за подкрепа на превода. Като много добри примери в тази насока те определиха и годишната Награда за най-добър превод на българско произведение на Литературен клуб „Перото”, както и годишните награди на Съюза на преводачите в България.