ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

ТЕАТЪР АЗАРЯН И ДНК-ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС, „ПЕРОТО“ И КИНО „ЛЮМИЕР ЛИДЛ“ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО ПОРТФОЛИО НА НДК

3 Юли, 2020

НДК запазва всички свои културни пространства и продължава да ги развива. Театър Азарян, ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб „Перото“ и кино „Люмиер Лидл“ са важна част от културното портфолио на двореца и от създаването и надграждането на цялостната културна среда в София и България.

Ръководството на НДК е категорично, че тези пространства ще продължат да съществуват и да се развиват, защото са натоварени с много смисъл, важно културно съдържание и са сериозен генератор на публика за култура и изкуства. Ежедневно променящата се среда заради covid-19 обаче поставя всички субекти, които оперират в културния сектор и на събитийния пазар, в постоянна динамика. Предвид на тежката ситуация, в която се намира целият културен и събитиен сектор в България и по света, се налага сериозен анализ и бърза адаптация към новите реалности, както и вътрешна реоранизация на структурата, която обаче по никакъв начин не заплашва културната система на НДК.

Става дума за оптимизиране на процесите и дейностите, така че всички пространства в НДК, бидейки част от най-големия културен и конгресен център на Балканите, да отговорят на новите предизвикателства. За НДК е от първстепенно значение да съхрани артистичната общност и дух  около Двореца, тъй като съзнаваме, че всички заедно сме потърпевши от кризата и само заедно може да излезем от нея.