BACK to NEWS

РАЗКАЗ ЗА ТЯЛОТО, ЕЗИКА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО В АВТОРСКИЯ ПРОЕКТ „РАЗХОЖДАЙКИ ПЕЙЗАЖА” В ДНК-ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС

21 Jan, 2020