ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

ЧРЕЗ БЪЛГАРСКО КОНГРЕСНО БЮРО НДК СЕ ВКЛЮЧВА В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

27 Nov, 2020

Като ротационен председател на Българското конгресно бюро НДК участва в новоучредената Конфедерация на българския туристически бизнес. След подписване на учредителния й договор организацията представи целите си, сред които е и създаването на условия за развитие на специализирани видове туризъм като културен, конгресен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и др.
„Събитийният мениджмънт е неизменна част от развитието на културния и конгресен туризъм в България, а НДК е сред най-големите културни и конгресни центрове в Югоизточна Европа. Без развитие на туризма, цялостната градска инфраструктура и постоянно обновяване на качеството на услугите е невъзможно развитието на активен културен и конгресен туризъм , привличането на големи международни конгреси и симпозиуми, както и реализиране на събития от висок клас, които по същество дават добавената стойност в бизнеса и икономиката. За НДК е важно да участва в процесите и в диалога с останалите браншови организации”, споделя след подписването на учредителния договор Борислав Велков, председател на Съвета на директорите на НДК.
Сред учредителите на Конфедерация на българския туристически бизнес освен Българско конгресно бюро са още Сдружение „Българска асоциация на заведенията“, Сдружение „Сдружение на заведенията в България“, Сдружение „Български туристически съюз“, Сдружение „Българска туристическа камара“ и Сдружение „Национален борд по туризъм“.
Те обединяват усилията, за да създават условия за постоянен контакт между своите членове, да осъществяват постоянен обмен на мнения и консултации по важни общи въпроси, да изграждат общи позиции пред компетентните органи по въпроси, засягащи интересите на туристическия бизнес с цел устойчивото развитие на туризма и гражданското общество.
Идеята на учредителите е да работят за лоялната конкуренция в сектор „туризъм” и за устойчиво развитие на туризма; да осигуряват единни критерии за извършване на туристически дейности и утвърждаване предлагането на висококачествени туристически продукти като национален приоритет, както и да съдействат за опазване на околната среда и националното историческо и културно наследство.
Сред приоритетните цели на конфередарията е и ускорено въвеждане на дигиталната трансформация в туризма чрез насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията.
Учредителите се обединиха около главната непосредствена задача – оцеляването на сектора в covid-пандемията.
„Събитийният и конгресен бизнес също е на първа линия и е изключително тежко засегнат- не само той, но и цялата свързана с него индустрия. В едно голямо събитие участват повече от 10-15 компании-доставчици и всички те в момента са лишени от възможност да работят. НДК, Интер Експо Център, както и всички други събитийни центрове, независимо дали те са държавна, общинска или частна собственост- изцяло подкрепяме целите на Българско конгресно бюро и подрепяме обединението, тъй като сме се убедили, че това е най-ефективният начин на търесене на решение”, каза Борислав Велков.
Според Теодора Жилкова, изпълнителен директор на Българско конгресно бюро от март до сега са отпаднали огромен брой събития, планирани до септември 2021. „За събитийния бизнес е важно да работим с дългосрочен план. От момента на привличането на едно голямо събитие до реализирането му понякога минават една-две години. Затова е нужно след края на covid-кризата да имаме дългосрочна перспектива на развитие”, каза още Теодора Жилкова. А Борислав Велков допълни: „Логистиката на едно събитие е специфичен процес. Нашите колеги от Централна и Западна Европа вече се подготвят за периода 2023-2026 г. В момента се кандидатства за събития именно от този период. Много е сложно в такава тежка криза и със ситуационно мислене да се разсъждаваме и напред. Но големият събитиен пазар е международен, а международният събитиен пазар след covid ще изисква развити, работещи, скъпоплатени пазари с богато население. Това което означава, че конфедерацията трябва да продължи да налага България като устойчива туристическа дестинация”.