ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

Борислав Велков: Интересът към НДК като място за събития се е засилил заради председателството

22 Nov, 2018

Председателят на съвета на директорите на НДК пред "Капитал"

Каква беше последната година за НДК?

- За НДК изминалата година премина под знака на подготовката, организацията и провеждането на първото българско председателство на Съвета на ЕС. Най-голямото предизвикателство беше как в рамките на провеждането на около 300 събития от политическия календар на председателството да съчетаем функционирането на регулярната и традиционна културна, конгресна и изложбена дейност на по-малките, но много важни културни пространства като Литературен клуб "Перото", ДНК, "Театър Азарян" и др.

Председателството определено повиши нивото на НДК във всяко отношение и основната ни задача в момента е как по най-добрия начин да се възползваме от това в полза на културата и развитието на НДК като модерна културна и конгресна инфраструктура.

Как се отразиха на НДК промените и ремонтите? Клиенти от кои индустрии успявате да привлечете вследствие на тях?

- Ремонтираните зали и фоайета на НДК, новата модерна озвучителна, конгресно-конферентна и видеотехника, новата преводаческа система, повишеното ниво на сигурност в сградата, повишената квалификация на екипите на НДК – от всичко това най-много ще спечели културата, защото съвременните събития в тази посока изискват високо и безупречно обезпечаване.

Медицинската, фармацевтичната индустрия, икономическият и строителният сектор, IT секторът, градската култура, екоорганизациите, рекламният сектор също са сред тези, които предпочитат и припознават НДК като своя локация. Мултифункционалността е един от съвременните начини за развитие на подобни културни центрове.

НДК е огромна културна инфраструктура, чийто капацитет към момента не може да бъде задоволен само от локалния пазар. Ето затова ние се оглеждаме в регионален и европейски мащаб.

След провеждането на председателството на Съвета на ЕС в НДК засили ли се интересът към мястото?

- Председателството беше безпрецедентен маркетинг, който засили значително интереса на най-различни сектори към провеждането на събития в НДК.
В момента наблюдаваме сериозно покачване на заявките за събития от всякакъв характер. Само през октомври в НДК ще се проведат 124 събития. От тях 102 са културни събития и 22 са корпоративни, икономически, политически или със социална насоченост.

Наблюдаваме и повишен интерес към обновените зали от страна на събития, които носят голяма имиджова стойност, като например церемонии по връчвания на награди, чествания и др.

Кои проекти ще бъдат фокус за развитие на НДК за обособяването му като пространство за провеждане на разнообразни събития?

- Акцентираме върху развитието на нашия продуцентски център и имаме амбицията да навлезем по-активно на пазара на продуцирането на големите концерти във всички жанрове – поп, рок, класика.

Развиваме и нови публики на Литературен клуб "Перото", където освен качествени литературни събития ще продуцираме и музикални събития, както и събития, насочени към детската аудитория. Виждаме потенциал в детската, младежката и фамилната аудитория и натам сме насочили усилията и на културния проект "Театър Азарян". Това не е репертоарен театър, не получава субсидия и в същото време е отворена сцена, която развива разнообразни театрални спектакли и дава сцена за изява на млади театрални екипи.

ДНК, пространството на НДК за съвременен танц и пърформанс, също е важна инвестиция в развитието на културната среда в България. Екипът на ДНК партнира много успешно с български и международни фондации, с културни институти и ценители на танцовото изкуство в България и Европа и др.

По време на председателството разработихме и т.нар. ВИП вход като новата външна открита сцена на НДК. Освен за концерта за закриване на председателството мястото от тогава бе ползвано неколкократно от големи клиенти, като например bTV, за партита и корпоративни събития. Възнамеряваме догодина да го превърнем в модерната открита фестивална локация и открита сцена на София и да го предоставим на млади групи и изпълнители за летни вечерни концерти.

Увеличиха ли се събитията в НДК тази година в сравнение с предходната?

- Има ръст с близо 20% на заявките за събития за периода октомври - декември 2018 г. спрямо същия период през 2016 г. Сравняваме с 2016, а не с 2017 г., тъй като през миналата година НДК бе в ремонт за председателството.

Този ръст е очакван за нас, тъй като през летния период ние използвахме времето за реорганизация на залите за председателството в такива за мултифункционална употреба. Също така усъвършенствахме новите пакети и услуги за нашите клиенти, стремим се да бъдем максимално гъвкави и да отговорим на всички очаквания.

Ще обърнем сериозно внимание на собствените културни продукти и продукции, които, от една страна, да увеличат дела на собствени събития, а от друга, да повишат цялостно нивото на двореца като място за провеждане на културни събития.

Съвременните тенденции в продуцирането изискват повече внимание към цялостното преживяване и фокус към публиката като основен фактор. Много важно за нас е да опознаем и изследваме публиката на НДК чрез комуникации и социология - нещо, което не е правено до момента.

Какви промени в събитийния пазар в България отчитате през последната година?

- Събитийният пазар в България не е голям и все още в известен смисъл е традиционен, но пък тенденциите са към отварянето му към нови и все по-разнообразни форми. Трябва да отчетем и влиянието на дигиталните технологии, които създават нови възможности и форми за цялата събитийна индустрия. Все повече се инвестира в посока на привличане на публика, което е основата на устойчивото развитие в този сегмент. В България има много какво още да направим в тази посока, както и по посока на това да положим сериозни усилия да отгледаме публиката на бъдещето.

Какви са прогнозите ви за пазара през следващата година?

- Очаквам по-голяма динамика вследствие на комплексни фактори. От една страна, културните индустрии стават все по-взискателни в представянето си, а публиката става по-многобройна и също така изискваща безкомпромисно преживяване. От друга страна, конгресната и конферентна индустрия се фокусира върху повече и различни форми на събития със все по-голяма посещаемост. Това са фактори, които ще ни се отразят позитивно.

На пазара догодина ще се появят нови зали и пространства, което като цяло е добре, но нито едно от тях все още не би могло да се конкурира с НДК.

Интервюто взе Сирма Пенкова
Източник: Капитал