Филтър:

23

Jan.

Пространство ДНК - Събития HATING MACHINE
19:00ч. 23.01.2020 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

28

Jan.

Пространство ДНК - Събития РАЗХОЖДАЙКИ ПЕЙЗАЖА
19:00ч. 28.01.2020 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

31

Jan.

Пространство ДНК - Събития АДА ЛАВЛЕЙС
19:00ч. 31.01.2020 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

днес

23

Jan.
Пространство ДНК - Събития HATING MACHINE
19:00ч. ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс
Зареди още