Филтър:

29

Mar.

Пространство ДНК - Събития ГОЛЕМ
19:30ч. 29.03.2017 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

„Голем“ осмисля консумацията като глобална епидемия, като титанична центрофуга от ресурс–продукт–боклук, като емоционална, сексуална, ресурсна, пазарна, информационна конституция на живота. „Голем“ аскетично избира рутинното действие на дъвченето на дъвка за единствено средство на театралното търсене.

30

Mar.

Пространство ДНК - Събития КЪСО КИНО В ДНК
19:30ч. 30.03.2017 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

утре

29

Mar.
Пространство ДНК - Събития ГОЛЕМ
19:30ч. ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

вдругиден

30

Mar.
Пространство ДНК - Събития КЪСО КИНО В ДНК
19:30ч. ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
Зареди още