ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ТЕАТЪРЪТ НА ПРОЗАТА | СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ

19:00ч. 15.12.2019 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

Срещи с писатели: Театърът на прозата
>> Разговор с Георги Тенев и Петър Денчев;
модератор: Кремена Димитрова 

ВХОД СВОБОДЕН