ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

СРЕЩА С УКРАИНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОСТАП СЛИВНСКИ, ГАСКА ШИЯН, ХРИСТЯ ВЕНГРИНЮК

16:00ч. 09.12.2019 Литературен клуб "Перото"

На 9 декември 2019 година, понеделник, от 16 часа в Литературния клуб «Перото» ще се проведе среща с Остап Сливински, Анна Багряна и Христя Венгринюк. За това чете ли се поезия в Украйна, какви са основните теми в произведенията на съвременните украински писатели, на какъв език пишат те и как се промениха след 2014 година ще чуем от самите автори. Остап Сливински и Анна Багряна освен писатели са и преводачи, които ще споделят как се превежда и издава българска литература в Украйна.

Преглед на превода на украинска литература в България ще направи Райна Камберова, а възможностите за финансиране на художествени преводи ще представи Богдана Неборак от Украинския институт за книгата.