ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Retrospective | Jerome Bel

19:30ч. 11.12.2019 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

scroll down for English

Международна програма
МИГРИРАЩОТО ТЯЛО
представя

RÉTROSPECTIVE
Жером Бел | Франция

11 декември | 19:30 ч.
ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
Билети: 15 | 10 | 4 лв. на касите на Билетен център НДК и онлайн на tickets.ndk.bg.

Продължителност: 82 мин.
Rétrospective съдържа голота

| Едно от най-големите имена от световната сцена на съвременния танц – френският хореограф Жером Бел, ще бъде представен за първи път в България с последния си проект Rétrospective (2019), чиято премиера се състоя на тазгодишното издание на фестивала Импулстанц във Виена.

| Идеята на проекта е да събере в една лента откъси от
най-емблематичните представления и филми на хореографа: Jérôme Bel, Shirtology, The show must go on, Véronique Doisneau, Disabled Theater, филмът Gala: Moonwalk, представен в рамките на изложбата Michael Jackson: On the Wall - 2018/2019 и др.

| „За своя двадесети проект, вместо да се опитва да създаде нещо ново, Жером Бел оглежда, през субективния си поглед, всичките си творби до момента, като подхожда към тях с двойния жест на компилиране и и свързване на заснети вече изображения. Разравяйки видео архивите си, той избира двадесет епизода от най-значимите си представления и ги организира с идеята да ре-конструира развитието на мисленето си за танц. Резултатът е 82-минутно видео, прожектирано на екран, без живо присъствие на сцена. По този начин Rétrospective прави напречно сечение в корпуса на творчеството на хореографа, като максимално изявява основните концепции, с които той се заниамва (тяло, език, култура, власт, уязвимост...), като се фокусира върху връзката между танц и политика. Във видеото могат да бъдат проследени неговите големи теми като желанието за еманципация, активната сила на групата, деконструкцията на социалните идентичности, както и още много важни нишки в работата му. Хронологичната подредба на тези откъси прави възможно „обрисуването” на цялостен портрет на хореографа, който е колкото чувствителен, толкова и концептуален. По екологични причини компанията R.B / Jérôme Bel вече не ползва въздушен транспорт. Затова пък видео носителят на "Retrospective " позволява неговото международно турне.” Florian Gaité, Festival d’Automne à Paris, 2019

| Rétrospective е част от програма „Мигриращото тяло” на ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, която се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура” на Дирекция Култура Столична Община за 2019 г.

* * * * * 

International program
MIGRATING BODY at DNK
presents

RÉTROSPECTIVE
by Jérôme Bel | France

11th December | 19:30 h
at DNK - space for contemporary dance and performance

Tickets: 15 | 10 | 4 BGN at Ticket Centre NDK and online at tickets.ndk.bg

duration : 82'
Rétrospective contains nudity

concept : Jérôme Bel
assistants : Maxime Kurvers, Chiara Gallerani
images : Céline Bozon, Pierre Dupouey, Aldo Lee, Olivier Lemaire, Marie-Hélène Rebois
editing : Yaël Bitton, Oliver Vulliamy
dancers : Taous Abbas, Fanny Alton, Cédric Andrieux, Sheila Atala, Sonja Augart, Michèle Bargues, Jérôme Bel, Ryo Bel, Malik Benazzouz, Remo Beuggert, Nicole Beutler, Gianni Blumer, Céline Bozon, Damian Bright, Matthias Brücker, Carine Charaire, Vassia Chavaroche, Germana Civera, Houda Daoudi, Diola Djiba, Shadé Djiba, Olga De Soto, Véronique Doisneau, Juan Dominguez, Moussa Doukoure, Dina Ed Dik, Chiara Gallerani, Nicolas Garsault, Ito Glissant, Matthias Grandjean, Stéphanie Gomes, Claire Haenni, Julia Häusermann, Sara Hess, Olivier Horeau, Miranda Hossle, Benoît Izard, Cuqui Jerez, Marie-Yolette Jura, Peter Keller, Maxime Kurvers, La Bourette, Akira Lee, Aldo Lee, Françoise Legardinier, Lorraine Meier, Eva Meyer Keller, Ion Munduate, Henrique Neves, Tiziana Pagliaro, Gisèle Pelozuelo, Carlos Pez, Magali Saby, Oliviane Sarazin, Frédéric Seguette, Esther Snelder, Johannes Sundrup, Simone Truong, Pierre Tu, Amaia Urra, Peter Vandenbempt, Hester Van Hasselt, Simone Verde

| With extracts of the performances :
- Jérôme Bel (1995) : recording of the performance at CND Centre national de la danse (Pantin) on January 12, 2005, production CND Centre national de la danse
- Shirtology (1997) : recording of the performance by Marie-Hélène Rebois, at Festival Montpellier Danse on July 6, 1999
- The show must go on (2001) : recording of the performance by Aldo Lee at Teatro Nacional São João (Porto) on December 12 to 14, 2001, production R.B. Jérôme Bel
- Véronique Doisneau (2004) : film directed by Pierre Dupouey and Jérôme Bel at Paris national Opéra on October 27 and 28, 2005, coproduction Paris national Opéra /Telmondis in association with France 2, with the participation of Mezzo and Centre national de la cinématographie
- Disabled Theater (2012) : recording of the performance by Aldo Lee and Jérôme Bel at Schauspielhaus (Zürich) on March 14 to 16, 2014, production Theater Hora/ R.B. Jérôme Bel
- Gala (2015)
- Moonwalk, film directed by Jérôme Bel at La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers on May 20, 2018, production : Réunion des musées nationaux-Grand Palais, Paris in the frame of the exhibition Michael Jackson : On the Wall - 2018/2019.

In 2019, Retrospective was selected at FID Festival International de Cinéma Marseille.

| "For his twentieth piece, rather than trying to produce something new, Jérôme Bel casts a subjective eye over his previous works through a twofold gesture of compilation and liaison of filmed images. Going back through his video archives, he takes out twenty dances from his most significant shows and organizes them among themselves in order to re-construct the development of his thinking about dance. The result is a 82-minute video projected on a screen, without any living presence. Retrospective thus makes a cross section within his corpus, the better to bring out his central preoccupations (body, language, culture, power, vulnerability…), by focusing on the issue of linkage between dance and politics. The desire for emancipation, the group’s active strength, and the deconstruction of social identities are here assumed like so many guidelines for his work. The chronological arrangement of these extracts makes it possible to implicitly draw up a portrait of the choreographer which is as sensitive as it is conceptual. For ecological reasons, R.B/ Jérôme Bel company doesn't travel by plane anymore. The video medium of "Retrospective" allows nevertheless its international tour."
Florian Gaité for Festival d’Automne à Paris, 2019

| "Rétrospective" presentation is part of Migrating Body international program by DNK - space for contemporary dance and performance financial support by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2019.