BACK TO EVENTS

Представяне изследователски труд на проф. Цветан Давидков „Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението“

18:00h 01.10.2020