ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ОТМЕНЕНО! #LOVESOFIA | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

19:00ч. 28.03.2020 Театър Азарян | сцена Backstage

#LOVESOFIA
Представление на английски език
 
Драматургия: Александър ШПАТОВ и Александра ГЕНОВА
 
По сборника с разкази #LIVEFROMSOFIA
На Александър ШПАТОВ
 
Режисура: Никола СТОЯНОВ
Асистент-режисьор: Лазарина КОТКОВА
Сценография: Теодор КИРЯКОВ
 
Участват: Анна СИМОВА, Боян ПЕТРОВ, Весела ПЕТРОВА, Светла РАНГЕЛОВА, Станислав КЕРТИКОВ
 
Как да изживееш един град?
 
Потопи се в едно представление за София, любовта и любовта към София.
 
Една разходка, през която няма да видите туристическите атракции в столицата на България, но ще вникнете в типичните софийски персонажи и техните истории. 
 
А и да си се влюбвал тук, само това да е, пак е достатъчно, за да изживееш София.


#LOVESOFIA
Theater in English
Playwrights: Alexander Shpatov and Alexandra Genova
Based on the storybook:#LIVEFROMSOFIA
Written by Alexander Shpatov
Director: Nikola Stoyanov
Assistant Director: Lazarina Kotkova
Set Design: Teodor Kiriakov
Starring: Anna SIMOVA, Boyan PETROV, Vessela PETROVA, Svetla RANGELOVA, Stanislav KERTIKOV
How can you experience a city?
Dive into a play, which is all about Sofia, love and loving Sofia.
Join us for a walk around the capital of Bulgaria during which you will not see the main attractions, but get the chance to encounter the typical characters of Sofia and their personal stories.
"Simply fall in love here, this alone is more than enough to experience Sofia…"