ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Конференция Balkan Ruby

09:00ч. 17.05.2019 Зала 6

В зала 6 на НДК на 17 и 18 май от 09:00 до 20:00 часа ще се състои двудневна конференция „BalkanRuby”. Събитието се провежда за втора поредна година и е посветено на скъпоценния камък рубин и новите технологии. Конференцията цели фирми и разработчици от цяла Европа да посетят Балканския регион, за да обменят опит и идеи.