ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Digital Footprints | Етюди и приятели

19:30ч. 26.06.2019 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

⬇ scroll down for English ⬇

Digital 
Footprints
Идея и хореография: Гун Лунд

С участието на Олоф Першон, Хана Карлсон, Ребека Евън, Швеция 

"Digital Footprints", премиера от 2019 г., е игриво и красиво представление, интерактивна хай-тек игра с трима танцьори. Техните тела - скоростта, силата и посоката на движението им в пространството определят моделите, образите и звука на изпълнението. Тази работа поставя важни въпроси за взаимодействието в нашето общество, кой управлява, кой контролира… отвъд това зрителят може просто да се наслаждава на красотата на движенията и образите. Техниката, прожекциите и музиката са разработени заедно с Оке Пармеруд - друг пионер в електроакустичната музика и видео.
Хореографката Гун Лунд е пионер в шведския съвременен танц. Заедно със съпруга си - лекар участва в проекти, свързващи изкуството и науката. Тя има какво да каже за условията на живот, изменяйки или поставяйки под въпрос перспективата, която зрителите приемат за даденост. Днес тя управлява E = mc2 DanceCompany и е артистичен директор на “3rdfloor” - танцово и артистично пространство в Гьотеборг, Швеция.
___
Представлението гостува с финансовата подкрепа на Културен борд на град Гьотеборг, Регион Västra Götaland, Шведски Артистичен Съвет, Шведски артистичен съвет за стипендии по изкуства, Шведски съвет на изкуствата.

DIGITAL FOOTPRINTS
Performance by Gun Lund, DNK - Space for contemporary dance and performance

”Digital Footprints” - premiered 2019 - is a playful and beautiful performance, an interactive high-tech game with three dancers. Their bodies - the speed, force and direction of their movements in space decides patterns, images and sound of the performance. This work puts important questions about interaction in our society, who rules, who is in control … aside from this you can just enjoy the beauty of the movements and images. The technique, projections and the music has been developed together with Åke Parmerud - another pioneer in Electroacoustic music and video works.


Concept & Choreography - Gun Lund / Duration 40 min
Technique, music, projections - Åke Parmerud
Dancers - Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Olof Persson

The Choreographer Gun Lund is a pioneer in Swedish contemporary Dance.

Always searching the optimal space for her works whether it´s a stage at a theatre, an abandoned industrial building, or nature itself - the rocks by the sea or a heath. It feels just natural. Together with her husband - a medical doctor she has been involved in projects connecting Art & Science. She has something to say about the conditions of life, changing or questioning the perspective we as spectators take for granted.Today she runs E=mc2 DanceCompany and is also Artistic Director of 3rd Floor - Dance & Art space in Göteborg, Sweden
___
The project is supported by Cultural Board City of Göteborg, Region Västra Götaland, Swedish Arts Grants Committe, Swedish Arts Council