ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

честване на 120 СУ „Г. С. Раковски“.

18:30ч. 16.04.2019 Зала 3

ТОП СЪБИТИЯ

МАЙКЪЛ БОЛТЪН

20:00ч. 18.07.2019 Зала 1

РОБЕРТА В "ПЕРОТО"

20:00ч. 20.06.2019 Литературен клуб "Перото"