Properties for rent

Filter:

office123

ДАВА ПОД НАЕМ ОФИС НА ЕТАЖ 8

...

0 BGN 21 кв. м. sq.m.

office123

ДАВА ПОД НАЕМ ОФИС НА ЕТАЖ 1

...

0 BGN 116 кв.м. sq.m.

office123

ДАВА ПОД НАЕМ ДВА ОФИСА НА ЕТАЖ 15

...

0 BGN 18 кв.м. sq.m.

office123

ДАВА ПОД НАЕМ ДВА ОФИСА НА ЕТАЖ 14

...

0 BGN 14 кв.м. и 21 кв.м. sq.m.

office123

ДАВА ПОД НАЕМ ОФИС НА ЕТАЖ 12

...

0 BGN 15 кв.м sq.m.

Склад

ДАВА ПОД НАЕМ СКЛАДОВЕ

...

0 BGN от 20 до 85 кв.м. sq.m.

Работно помещение

ДАВА ПОД НАЕМ СЪРВЪРНО ПОМЕЩЕНИЕ

...

0 BGN 5 кв.м. sq.m.