Общи условия ДостъпОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА НДК

Във връзка подготовката на основната сграда на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за провеждане на събитията, свързани с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., се въвеждат допълнителни мерки за сигурност, както следва:
В главната сграда на НДК не се допускат хора:
- с обемисти багажи и пакети;
- във видимо нетрезво състояние;
- маскирани по начин, затрудняващ тяхното разпознаване.
Влизането в главната сграда на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД на посетители ще става след физическа и техническа проверка за наличие на оръжие и общоопасни вещества.
Прилагането на посочените мерки за сигурност изисква допълнително време, поради което умоляваме всички посетители да имат предвид необходимостта от допълнително време за достъп до залите/сградата.
Ръководството и персоналът на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД предварително се извиняват за причиненото неудобство, като разчитаме на разбирането на всички граждани, за необходимостта от горепосочените мерки за сигурност.