ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

"България: превръщането в сателит (анализ на историческите събития от 1944 до 1953 г.) В защита на Негово Височество княза" – Никола Долапчиев

18:30ч. 17.02.2020 Литературен клуб "Перото"

 

Представяне на „България: превръщането в сателит (анализ на историческите събития от 1944 до 1953 г.). В защита на Негово Височество княза“ от Никола Долапчиев.

 
Център за книгата и департамент „Право“ на Нов български университет отправят покана за представяне на „България: превръщането в сателит (анализ на историческите събития от 1944 до 1953 г.). В защита на Негово Височество княза“ от Никола Долапчиев на 17. февруари 2020 г. от 18.30 ч. в литературен клуб „Перото“ в Национален дворец на културата. Лектор е проф. Веселин Вучков.

 
Настоящото издание е втората книга от поредицата „Българско юридическо наследство“ на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото.

 
Професор Никола Долапчиев (1897–1964) е титуляр на дисциплината „Наказателно право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ до 1944 г. Бил е ръководител на Катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство, както и Декан на факултета. Той е автор с международна известност.

 
С медийната подкрепа на Аз чета.

**********

Проф. Никола Долапчиев пише книгата в емиграция, издадена е на английски език през 1971 г. в Бразилия. Той е сред най-изявените преподаватели в Софийския университет до 1947 година. Книгата е непозната на българския читател, издава се в България за първи път благодарение на връзката с неговите наследници. Тя описва последователно съветизацията на всички сфери на обществения живот у нас в периода от 1944 г. до 1953 г.: политическа сфера, икономическа сфера, културна сфера, религиозна сфера и т. н. Най-голямо място е отделено на правото и правосъдието, на проведените показни съдебни процеси, включително и пред т. нар. Народен съд, където проф. Долапчиев е бил адвокат на княз Кирил Преславски. 
проф. Веселин Вучков


За книгата ще говорят: Тони Николов, Веселин Методиев, Веселин Вучков и Симеон Стойчев.