Филтър:

ПОСЛАНИЦИ И ЗАСТЪПНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕ Е БЪЛГАРИЯ? ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ГЛОБАЛНО И ЛОКАЛНО“

20 Apr, 2021

Къде между глобалното и локалното е българската литература? Универсална ли е тя в своята чудатост или специфична в своята универсалност? Твърде е рано е да поставяме такива въпроси. На този етап бихме могли да кажем, че независимо от теми и съдържание, българската литература изглежда не е сама – преводачи, издатели и поддръжници доказват тази теза, обединени в програмата на дигиталната конференция „Де е България? Литература между глобално и локално“, организирана от Национален център за книгата – НДК.

ЗАРЕДИ ОЩЕ