Филтър:

ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс постави началото на образователната инициатива „Извинени присъствия“

21 Юли, 2017

През 2016 и 2017 г. ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс осъществи за първи път образователната инициатива „Извинени присъствия“. Нейната идеална цел бе да създаде по-задълбочен интерес на учениците в областта на театъра, танца и пърформанса.

ЗАРЕДИ ОЩЕ