Филтър:

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЛИТЕРАТУРИ ЩЕ СА ВЪВ ФОКУСА НА ДИСКУСИИТЕ НА НЦК

21 Jan, 2018

Участниците в дискусията се обединиха около важната роля на НЦК за насърчаване и популяризиране на българската национална литература в европейската културна среда. Проф. Амелия Личева припомни програмите на НЦК в подкрепа на съвременната българска литература, които подпомогнаха преводите на творби на автори от ранга на Георги Господинов, Теодора Димова, Милен Русков и мн. др.

ЗАРЕДИ ОЩЕ