CREATORIUM
18:00ч. 30.09.2016 НДК
ПЕТЪКЪТ НА FSC - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
18:30ч. 30.09.2016 Полуетаж - Запад
РОМЕО И ЖУЛИЕТА
19:00ч. 30.09.2016 Кино Люмиер
Съюз на преводачите – награждаване
19:00ч. 30.09.2016 Литературен клуб "Перото"
РОМЕО И ЖУЛИЕТА
19:00ч. 30.09.2016 Кино Люмиер
ПАЛМИ В СНЕГА
13:15ч. 01.10.2016 Кино Люмиер
СНОУДЪН
16:15ч. 01.10.2016 Кино Люмиер
ГОЛЯМОТО ПЛИСКАНЕ
18:45ч. 01.10.2016 Кино Люмиер
Августин Господинов – "Лято"
20:00ч. 01.10.2016 Литературен клуб "Перото"

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

КАЛЕНДАР
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ