BACK to NEWS

ВТОРА КРЪГЛА МАСА В РАМКИТЕ НА САЛОН НА МУЗЕИТЕ В НДК ЩЕ ОБСЪДИ „ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ”

14 Jun, 2018