ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

МОВИМЕНТО | ВАРИАЦИИ

19:30ч. 02.04.2019 ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

Мовименто/Вариации
Пет миниатюри и едно интервю на тема движение 

Място: ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

На български език с английски субтитри

Движението е основната тема в най-новия режисьорски проекта на Гергана Димитрова - Мовименто/Вариации Movimento/Variations.
През разказите на пет авторки с различна националност, език и творчески опит, „Мовименто/Вариации“ осмисля миграционните процеси днес като вид движение на тела, стоки, услуги, информация, пари, души, мисли, мечти, вируси, необходимости. 

Този своеобразен "разговор" с обща тема обединява гласовете на Здрава Каменова, Мариана Събева, Улрике Сиха (Германия), Ив Лей (САЩ/Великобритания) и известната българска хореографка и изпълнителка Галина Борисова. През различни подходи са тематизирани разнородни парчета от динамиката на съвременността. 
Представлението е съсредоточено върху мисленето за движението като хореография, като природна и житейска потребност; за движението, противопоставено на статичното; за движението като разпространение на идеи, за дигиталната динамика, за #MeToo, за Илън Мъск; за движението на пазари и природни ресурси; за неизменното движение към смъртта; за технологичното развитие, дори за движението из космоса. 


идея и концепция: Гергана Димитрова
автори: Здрава Каменова, Мариана Събева, Улрике Сиха (Германия), Ив Лей (САЩ/Великобритания), интервю с Галина Борисова
сценография, костюми и видео: Елена Шопова
музика: Павел Терзийски
асистент-режисьор: Кочанова
фотограф: Здравко Йончев

с участието на: Елена Димитрова, Красимира Кузманова-Кокран, Тони Карабашев 

Продукция на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 monkeys и ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс 
Билети: 12 | 8 | 4 лв.
-- 
Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и в партньорство с Гьоте-институт България.


______________________________________________________

Movimento/Variations
Five miniatures and one interview on movement

DNK – space for contemporary dance and performance
Sq. „Bulgaria“ 1 (opposite the fountains in the National Palace of Culture subway)

In Bulgarian with English subtitles

Movimento/variations is the latest theater project by director Gergana Dimitrova. 
The Italian word “movimento” originates from the Latin moveō which means movement. Movement is the topic which connects the five pieces of the show.

In what reminds a conversation with a shared topic, director Gergana Dimitrova gives outlet to the voices of five female authors coming from diverse national, language and creative background. The show begins with an interview with choreographer and performer Galina Borisova, which sets the main conceptual frame of the show. Zdrava Kamenova, Mariana Sabeva, Ulrike Syha and Eve Leigh construct and consider various parts of the dynamics and motions of the contemporary world. The five fragments which compose Movimento/variations are independent stories yet the questions they raise are part of the shared narrative of our everyday life. Movimento/variation brings focus to the multiplicity and the diversity, to movement as choreography, as a natural and existential necessity, as the opposite of the static, to movement as distribution of ideas, to the digital motion, to #MeToo, to Elon Musk, to motion of markets and natural resources, to the inevitable movement towards death, to the technological development, even to the movement through space. The project also examines the migration processes of today, the movement of bodies, goods, services, information, money, souls, thoughts, dreams, viruses, necessities, which are an intrinsic part of our life and the world we live in.


Gergana Dimitrova – author of the concept and director
Authors: Zdrava Kamenova, Mariana Sabeva, Ulrike Syha (Germany), Eve Leigh (US/UK), interview with Galina Borisova

Elena Shopova – stage design, costume design, video
Pavel Terziyski – music
Olga Ivanova – assistant director

Cast: Elena Dimitrova, Krasimira Kuzmanova-Cochran, Toni Karabashev

Production of Contemporary Alternative Art and Culture Organization “36 Monkeys” and DNK – Space for contemporary dance and performance

Tickets: 12 | 8 | 4 BGN
-- 
This project is accomplished with the financial support of the Ministry of Culture and in partnership with Goethe Institute Bulgaria.