ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

"Лазурът се разлисти", Атанас Янев

18:00ч. 24.02.2018 Литературен клуб "Перото"

Болезнените места в душата и тялото на родината, меката носталгичност и болезнените вътрешни сблъсъци на личността, себеотричане в името на най-човешкото чувство – любовта, нежност, която граничи с жестоки самоприсъди, философия, изстръгната от собствените рани.

Ботев, Дебелянов, Далчев са учителите на младия поет. От Ботев се е учил на безпощадно изричане на истините, на неподправена любов към свободата и България, от Дебелянов  - на съкровенност, а от Далчев –  на плътния, конкретен, но с неочаквано формулирана поанта стих. Не става дума за реминисциране, а за претопяване на най-доброто от големите поети в собствената творческа пещ, откъдето се раждат оригинални и въздействащи стихотворения.

Трагичното е канавата на тези стихотворения. Трагичното винаги внушава по-убедително идеи и чувства. На неговия фон младият поет рисува внушителни по мащабите си и замаха си образи, които ни разтърсват, врязват се в съзнанието ни и остават за дълго.

Парадоксалното е, че въпреки мрачното настроение, човек „излиза“ от стихотворенията просветлен. 

ТОП СЪБИТИЯ