ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

КАФЕ МЮЛЕР

19:00ч. 27.09.2019 Кино "Люмиер Лидл"

1985, 40 мин.

Трима мъже и три жени танцуват на моменти със затворени очи на сцена, пълна с разхвърляни столове. Само хореографския гений на Пина Бауш може да превърне подобен мизансцен в едно от
най-забележителните произведения на модерния танц.