BACK TO EVENTS

35-и Национален конкурс за детско литературно творчество на програма „Христо Ботев“ на БНР - „Искри“ 2018

09:00h 17.06.2018