Заяви събитиеЗаявки за наемане на клуба можете да направите на e-mail: office@ndk.bg 

или да потърсите за контакт:

 

Деница Аргиропулос - управител на зала 42

Телефон: 02/ 916 6411