ОБРАТНО КЪМ Изкуство

"Пламъците"

Михаил Бенчев

Автор: Михаил Бенчев

Техника:
метална пластика


Място в НДК:
Релефът "Пламъците" е разположен в Централното фоайе.