Доброволци за "Киномания"

Дата на публикуване:

20.10.2015

Референтен номер:

002

Описание

Подготовка на събития; подпомагане при анкетиране; настаняване; обща организация и координация.

Форма за кандидатстване