Технически екипМартин Михайлов - Театър-майстор

Димитър Георгиев - Специалист Художествено осветление

Христо Вътев -
Звукорежисьор

Гардероб и реквизит - Людмила Абаджиева и Силвия Радкова