Асоциация Българска книга

Фондация Елизабет Костова

Българска национална телевизия

Национален Фонд „13 века България”

Национален фонд „Култура”

Софийска Столична община